Adfærdsrådgivning

Nogle gange, går det bare ikke som man havde regnet med, når man anskaffer sig et dyr. Den forventede glæde udebliver og i stedet har man fået en belastning. 

Men det er faktisk sjældent, at vi bliver kontaktet af mennesker med problemer, der bare er bagateller. Oftere spørger vi: "Hold da op, hvordan kan I leve med det?" 

Adfærdsproblemer hos et kæledyr bør behandles ligeså seriøst som fysiske sygdomme. De er udtryk for, at der er noget galt og dyret ikke trives. 

Det er meget sjældent, at adfærdsproblemer forsvinder af sig selv. Tværtimod vil problemer som f.eks. angst (alene-hjemme-problemer, angst for mennesker eller andre dyr) ofte vokse sig større og stærkere, og dermed også langt mere krævende at behandle. Det kan altså ikke betale sig at se tiden an eller tro, den vokser sig fra den problematiske adfærd. 

Ligseom ved fysiske sygdomme er det vigtigt at finde frem til den rigtige diagnose for at kunne starte en virksom behandling. Lige så dårligt det er at stille diagnoser "gennem telefonen", når det gælder fysiske sygdomme, lige så dårlige råd må man forvente at få om et adfærdsproblem, blot ved en telefonsamtale eller på vejen ud af dyrlægens konsultation. 

Nogle gange skyldes problemerne forhold som er lette at gennemskue og ligetil at rette op på. Andre gange er der tale om komplicerede psykologiske forhold, som kræver en grundig analyse inden en behandling sættes igang. Det kan være svært at gennemskue, hvad slags problem man har, og også hvad man skal investere i af tid og penge for at få en bedring af problemet. 

Vi tilbyder konsultationer hos vores adfærdsrådgiver Maria både på klinikken og som hjemmebesøg. 

En konsultation starter altid med, at du udfylder det spørgeskema, du finder nederst her på siden. Det giver Maria mulighed for at forberede sig, inden du kommer, og det er dermed grundlag for at give den bedst mulige hjælp. 

Det er nemmere for os, at Maria bliver på klinikken - derfor er det også billigere for dig. 

Ved en konsultation på klinikken kommer du sammen med dit kæledyr og meget gerne sammen med de familiemedlemmer, dyret til hverdag bor sammen med. 
Selve konsultationen tager 1-1,5 time, og efterfølgende er der en opfølgning efter ca. 14 dage.  

Du får altid en skriftligt træningsplan tilsendt senest en uge efter konsultationen.

Mange dyr har en lidt anderledes adfærd, når de er på hjemmebane, hvor de er mere trygge. Det har ejerne faktisk også ofte... Navnlig ved større problemer, eller problemer der knytter sig specifikt til hjemmet, kan det derfor være en fordel at få et hjemmebesøg. 

Hjemmebesøget foregår grundlæggende ligesom en konsultation på klinikken, men fordi vi skal undvære Maria på klinikken, mens hun er undervejs koster det lidt mere. Du modtager også en træningsplan senest en uge efter hjemmebesøget.

 Priser:

Adfærdskonsultation 1-1½ time + træningsprogram
(reduceret pris, hvis træningsprogram ikke skønnes nødvendigt)
(reduceret pris, hvis i forlængelse af start-adfærdskons.)

4000,-

-
Tillæg for adfærdskons. I hjemmet 200,-
+kørsel

 
   


Adfærdsproblemer kan skyldes fysiske lidelser

Ofte vil en grundig klinisk undersøgelse være nødvendig for at kunne udelukke fysiske årsager til problemet. Der kan være tale om almene kliniske undersøgelser, men også blodundersøgelser og f.eks. øjenundersøgelser kan komme på tale.
 

Vi sælger holdbare løsninger

Man skal være forberedt på, at det kan kræve et stort arbejde af én selv, inden målet er nået. Der skal ændres vaner, justeres i dagligdagens rutiner og der skal trænes aktivt på problemet. 
Til gengæld får man så ikke bare behandlet symptomerne. Man får løst problemerne ordentligt og får glæde af samlivet med sit dyr.
     

Når det ikke lykkes

Det sker også, at vi gennem rådgivningen når frem til, at dyr og ejer måske ikke er skabt for hinanden. At forventningerne har været forkerte fra starten. I så fald rådgiver og vejleder vi også om omplacering. Det kan også ske, at vi vurderer, at videre arbejde med problemet ikke tjener noget formål. Det kan være, hvis dyret må vurderes at være reelt psykisk sygt, eller er så agressivt, at det kan være direkte farligt at arbejde med. I så fald er vi ærlige, og anbefaler en aflivning. Det sker heldigvis kun sjældent.
 

Vigtigt med mange oplysninger om adfærden

Adfærdsrådgiveren har brug for så mange oplysninger som overhovedet muligt for at kunne arbejde effektivt og finde frem til problemernes årsag og den bedste behandling. Derfor vil vi gerne bede dig udfylde dette skema, før du kommer.